Site Overlay

Future Proof Nursing


Nurses as Key Drivers of Change
a virtual event with local hubs
4 – 7 October 2022

De pandemie van COVID-19 heeft de cruciale rol van verpleegsters onderstreept. En hoe het huidige tekort aan verpleegkundigen nu al dramatische gevolgen heeft voor de uitkomsten, bijvoorbeeld onbezette bedden op de Intensive Care.

Zelfs afgezien van COVID-19 wordt de gezondheidszorg over de hele wereld geconfronteerd met buitengewone uitdagingen als gevolg van demografische veranderingen, complexiteit van ziekten, toenemende ongelijkheid op gezondheidsgebied en hogere verwachtingen van patiënten. In plaats van gezondheid te definiëren als simpelweg de afwezigheid van ziekte, het nieuwe

De definitie van gezondheid erkent dat het vermogen om fysieke, mentale en sociale uitdagingen aan te passen en zelf te beheren, gezondheid veel beter definieert.

Dit veranderende paradigma heeft enorme gevolgen voor de organisatie van de zorg, de manier waarop we patiënten ondersteunen, wat de gewenste uitkomsten van zorg zijn en waar deze zorg moet worden verleend.

In heel Europa en de wereld zijn verpleegkundigen de belangrijkste motor achter deze verandering: wereldwijd hebben miljoenen verpleegkundigen invloed op het leven en de resultaten van de zorg voor hun patiënten. Waar verpleegsters ook werken, er is een transitie nodig in verpleegkundige zorg, onderwijs en onderzoek om gezondheidszorg te creëren die toekomstbestendig is.

In dit 3-4-daagse hybride programma worden collega-verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmakers, patiënten, opvoeders, technici samengebracht om te bespreken hoe deze transities gemaakt kunnen worden aan de hand van voorbeelden uit onderzoek, innovatie & implementatie en onderwijs. Hoe kunnen ze echt de juiste zorg bieden, op de juiste plek met de beste uitkomsten?

Het 6de European Nursing Congress biedt een breed scala aan virtuele bijeenkomsten en presentaties. Deelnemers worden aangemoedigd om ‘lokale hubs ’te vormen.

Meer informatie: https://www.enc22.e